STEM活動展影

DIY電風扇@創思
DIY電風扇@創思
press to zoom
投石機@調景嶺公共圖書館
投石機@調景嶺公共圖書館
press to zoom
夢想空氣炮@培基小學
夢想空氣炮@培基小學
press to zoom
快樂不倒翁@大埔公共圖書館
快樂不倒翁@大埔公共圖書館
press to zoom
古法造紙術@培基小學
古法造紙術@培基小學
press to zoom
空氣炮@香港中央圖書館
空氣炮@香港中央圖書館
press to zoom
磁力小火車@中華基督教會協和書院
磁力小火車@中華基督教會協和書院
press to zoom
光碟迴力車@東涌公共圖書館
光碟迴力車@東涌公共圖書館
press to zoom